ESPI 16/2017 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.

ESPI 16/2017 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.

Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017r.:

Stark Invest LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,999789 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 46,62 % w ogólnej liczbie głosów.

30 czerwca 2017 / Raporty ESPI