ESPI 18/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 18/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 roku otrzymał list (datowany na 09.12.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.

 

zawiadomienie

15 grudnia 2015 / Raporty ESPI