ESPI 2/2017 Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej strategii działalności Spółki oraz podpisanie umowy na poszukiwanie gruntów pod inwestycję

ESPI 2/2017 Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej strategii działalności Spółki oraz podpisanie umowy na poszukiwanie gruntów pod inwestycję

Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, informację, że rozpoczął prace nad opracowaniem nowej strategii działalności Spółki. Strategia będzie związana z rynkiem nieruchomości, w szczególności z realizacją inwestycji deweloperskich. Po pełnym opracowaniu strategii zostanie ona opublikowana. Zmiana strategii wynika ze znacznego wzrostu rynku nieruchomości przy równoczesnym wstrzymaniu rynku odnawialnych źródeł energii- w zakresie, na którym koncentrował się wcześniej Emitent.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę na poszukiwanie obszaru inwestycyjnego związanego z budową osiedla domów jednorodzinnych.
Do szczegółowych kryteriów lokalizacji należą:
Działki o powierzchni 800m2 – 1200m2;
Ilość działek nie mniejsza niż 8;
Działki znajdują się w sąsiedztwie;
Każda działka na osobnej księdze wieczystej;
Cena za 1m2 nie większa niż 70 złotych;
Lokalizacja w województwie Kujawsko-Pomorskiem, w odległości nie większej 15 kilometrów od centrum Bydgoszczy lub Torunia.

24 marca 2017 / Raporty ESPI