ESPI 2/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

ESPI 2/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa.

1 czerwca 2019 / Raporty ESPI