ESPI 3/2020 Zakup aktywów o znacznej wartości

ESPI 3/2020 Zakup aktywów o znacznej wartości

Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 czerwca 2020 roku zawarł umowę z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A.. Stanowią one 36,39% wszystkich akcji United S.A.. Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 7 540 250 zł, natomiast ich wycena księgowa na podstawie danych skonsolidowanych za I kwartał 2020 roku wynosi ok. 8 269 773 zł. Akcje zostały nabyte za kwotę 6 333 810 zł.

24 czerwca 2020 / Raporty ESPI