ESPI 4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku

ESPI 4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku

Zarząd INVENTI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C sala audytoryjna nr 104A.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.: 12 703 000.

1. Akcjonariusz: Mirosław Knociński Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4 155 100 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 155 100 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 32,70% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 24,46%

2. Akcjonariusz: Wojciech Batusiewicz Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 4 019 900 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 019 900 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 31,64% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 23,67%

3. Akcjonariusz: Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 000 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 000 000 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 7,87% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 5,88%

4. Akcjonariusz: CDE “Partners” Alina Przyborowska-Bednarowicz Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 703 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 703 000 Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 5,53% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 4,13%

 

28 czerwca 2012 / Raporty ESPI