ESPI 4/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 4/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 roku otrzymał list (datowany na 17.03.2015 r.) z zawiadomieniu od Pana Pawła Ratyńskiego (Członka Rady Nadzorczej) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:

 

„Zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jako członek rady nadzorczej informuję o zawarciu następujących transakcji na akcjach INVENTI S.A. w notowaniach ciągłych na rynku NewConnect:

- sprzedaż

06.02.2015 – 73626 cena 4 gr, 09.02.2015 – 1046 cena 4 gr, 10.02.2015 – 1000 cena 4 gr, 11.02.2015 – 800 cena 4 gr, 12.02.2015 – 2500 cena 4 gr, 13.02.2015 – cena 4 gr, 16.02.2015 – 1300 cena 4 gr, 10.02.2015 – 19 cena 4 gr, 20.02.2015 – 900 cena 4 gr, 23.02.2015 – 1753 cena 4 gr, 24.02.2015 – 400 cena 4 gr, 25.02.2015 – 500 cena 4 gr, 26.02.2015 – 400 cena 4 gr, 02.03.2015 – 63886 cena 4 gr, 11.03.2015 – 43814 cena 5 gr, 12.03.2015 – 398071 cena 6,94 gr,

- kupno

12.03.2015 – 300000 cena 6 gr

Paweł Ratyński”

31 marca 2015 / Raporty ESPI