ESPI 5/14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

ESPI 5/14 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje się w załączniku.

 

zmianystatutu281114 wzorpelnomocnictwa281114 projekty281114 ogloszenie281114 informacjaglosy281114 formularz281114

30 października 2014 / Raporty ESPI