ESPI 5/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał