ESPI 5/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

ESPI 5/2015 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 kwietnia 2015 roku otrzymał list (datowany na 27.03.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:

 

„Zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jako członek rady nadzorczej informuję o zawarciu następujących transakcji na akcjach INVENTI S.A. w notowaniach ciągłych na rynku NewConnect:

- kupno

19.03.2015 – 172084 cena 6 gr, 27.03.2015 – 364789 śr. cena 8,9 gr

- sprzedaż

23.03.2015 – 198672 śr. cena 8 gr, 24.03.2015 – 46952 cena 10 gr, 25.03.2015 – 956787 śr. cena 10,9 gr, 26.03.2015 – 62809 śr. cena 11,5 gr”

8 kwietnia 2015 / Raporty ESPI