ESPI 5/2020 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.

ESPI 5/2020 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020r.:

Krzysztof Moszkiewicz– posiadający 36750 akcji, dających 36750 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 0,1546 % w ogólnej liczbie głosów.

30 czerwca 2020 / Raporty ESPI