ESPI 6/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 1 października 2012r.

ESPI 6/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 1 października 2012r.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 1 października 2012 roku, o godzinie 12:00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C, sala audytoryjna nr 104A.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 1 października 2012 roku: 8.911.900 akcji

1. Akcjonariusz Wojciech Batusiewicz

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 4.019.900 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.019.900 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 45,10% Udział % w ogólnej liczbie głosów: 23,67 %

2. Akcjonariusz INVEST con GROUP S.A.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.201.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.201.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 13,47 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,07 %

3. Akcjonariusz CDE „Partners” Alina Przyborowska-Bednarowicz

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 653.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 653.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 7,33 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 3,84 %

4. Akcjonariusz Andrzej Szamocki

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 550.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 550.000 Udział % w liczbie głosów na NWZ: 6,17 % Udział % w ogólnej liczbie głosów: 3,24 %

 

4 października 2012 / Raporty ESPI