ESPI 6/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

ESPI 6/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy, Aula im. doc. dr Ryszarda Ziętka. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje się w załączniku.

Załączniki:

 

27 maja 2013 / Raporty ESPI