ESPI 6/2017 Warunkowy zakup nieruchomości – w celu realizacji budynku mieszkalno-usługowego

ESPI 6/2017 Warunkowy zakup nieruchomości – w celu realizacji budynku mieszkalno-usługowego

Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym została podpisana warunkowa umowa kupna z współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, powiat grodziski, województwo wielkopolskie przy ulicy Poznańskiej, o powierzchni 0,1151 ha. Nieruchomość nie jest zabudowana. Warunkiem umowy jest, że gmina Grodzisk Wielkopolski nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu.

Spółka po zakupie od drugiego współużytkownika wieczystego w/w nieruchomości zamierza zrealizować inwestycję budynku mieszkalno-usługowego.

5 kwietnia 2017 / Raporty ESPI