ESPI 6/2018 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

ESPI 6/2018 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018r.:

Krzysztof Moszkiewicz– posiadający 36750 akcji, dających 36750 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 0,07 % w ogólnej liczbie głosów.

29 czerwca 2018 / Raporty ESPI