ESPI 7/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku

ESPI 7/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 r. posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mirosław Knociński – 4 525 000 akcji, 4 525 000 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 28 listopada 2014 r. – 21,32 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,12 %.

2. Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. – 6 356 000 akcji, 6 356 000 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 28 listopada 2014 r. – 29,95%, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,9994 %.

3. STARHEDGE S.A – 4 039 914 akcji, 4 039 914 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 28 listopada 2014 r. – 19,03%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,36%.

4. Paweł Ratyński – 5 303 134 akcji, 5 303 134 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 28 listopada 2014 r. – 24,99%, udział w ogólnej liczbie głosów –8,34%.

 

Podstawa prawna: art. 70, pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

9 grudnia 2014 / Raporty ESPI