ESPI 7/2015 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ESPI 7/2015 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inventi S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż z przyczyny oczywistej omyłki – okresu pomiędzy terminem publikacji raportu rocznego, a terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 27 maja 2015 roku zmienia na dzień 25 czerwca 2015 roku.

Porządek obrad, miejsce oraz godzina Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

9 maja 2015 / Raporty ESPI