ESPI 7/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

ESPI 7/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego..

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

3 czerwca 2016 / Raporty ESPI