ESPI 7/2020 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej

ESPI 7/2020 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej

Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) informuje, że podpisał dnia 25 sierpnia 2020 roku list intencyjny ze spółką Park Innowacji i Przemysłu Zachód Sp. z o.o. (dalej PIiPZ). PIiPZ jest współwłaścicielem niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 217 400 m kw. położonej w Uradzie, powiat słubicki.

List intencyjny dotyczy wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zaprojektowania oraz budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW.Przyłączenie odbędzie się do pobliskiego GPZ. Na przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cybianka jest to obszar, który może być przeznaczony pod działalność produkcyjno-usługową.

W realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie brać udział spółka Green Mark Sp. z o.o., której właścicielem jest Emitent (ESPI 6/2020 z dnia 03.08.2020r.)

25 sierpnia 2020 / Raporty ESPI