ESPI 8/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 czerwca 2013r.

ESPI 8/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 czerwca 2013r.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 roku, o godzinie 12:00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C, Aula im. doc. dr Ryszarda Ziętka.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 czerwca 2013 roku: 7.580.194 akcji

 

1. Akcjonariusz Wojciech Batusiewicz

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.750.900

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.750.900

Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 49,48%

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 16,15 %

 

2. Akcjonariusz Mirosław Knociński

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3.625.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3.625.000

Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 47,82 %

Udział % w ogólnej liczbie głosów: 15,60 %

27 czerwca 2013 / Raporty ESPI