ESPI 9/2016 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

ESPI 9/2016 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (uznane przez Zarząd jednocześnie jako zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz jako zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku) od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Inventi S.A. Pana Mirosława Knocińskiego.

Zawiadomienie w załączeniu.

10 czerwca 2016 / Raporty ESPI