Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 2013