Harmonogram publikowania raportów okresowych

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r - 14 lutego 2020 r
  • Raport kwartalny za I kwartał 2020 r - 15 maja 2020 r
  • Raport roczny za rok obrotowy 2019 r - 29 maja 2020 r
  • Raport kwartalny za II kwartał 2020 r - 14 sierpnia 2020 r
  • Raport kwartalny za III kwartał 2020 r - 13 listopada 2020 r