Harmonogram publikowania raportów okresowych

  • Raport roczny za 2018 rok - 31 maja 2019 roku
  • Raport za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku
  • Raport za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku
  • Raport za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku
  • Raport za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku