Harmonogram publikowania raportów okresowych

  • Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku
  • Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku
  • Raport za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku
  • Raport za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku
  • Raport za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku