Harmonogram publikowania raportów okresowych

  • raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
  • raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  • raport okresowy za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  • raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 zostaną przekazane w dniu 31 maja 2021 r.