Informacja w sprawie postępu prac nad organizacją wspólnych działań pomiędzy chińską grupą NCPE oraz Inventi S.A.

Informacja w sprawie postępu prac nad organizacją wspólnych działań pomiędzy chińską grupą NCPE oraz Inventi S.A.

Informacja w sprawie postępu prac nad organizacją wspólnych działań pomiędzy chińską grupą NCPE oraz Inventi S.A. w zakresie doprowadzenia do zawarcia ostatecznej umowy ramowej w sferze kontraktów umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w farmy wiatrowe na terenie Polski, objęte komunikatami Inventi S.A. na EBI, a także załączonych na stronie internetowej.

Biorąc pod uwagę znaczące zainteresowanie akcjonariatu Inventi S.A. problematyką rozwoju współpracy Inventi S.A. z chińską firmą NCPE, przy jednoczesnym udziale Partnera Litewskiego, z którym NCPE od dłuższego czasu współdziała w zakresie organizacji kontraktów na rynku Europy Wschodniej- Zarząd Inventi S.A. postanowił zamieścić komunikat, który określa stan i zaawansowanie wspólnych działań w przedmiotowym zakresie.

Strategia chińskiej firmy NCPE obejmuje wg naszej wiedzy znacznie szersze budowanie rynku, wykraczające poza Polskę i odnosi się do wielu krajów Europy Wschodniej, takich jak: Litwa, Białoruś, Rosja i Kazachstan. Wykonanie tej strategii pozwoliło zawrzeć stosowne umowy i porozumienia tworzone na bazie wcześniejszych, przed uzgodnieniami z Inventi, zobowiązań z podmiotami gospodarczymi z wyższej wymienionych krajów, a także z polską firmą Rafako, w zakresie budowy bloku energetycznego w Jaworznie.

Jednocześnie NCPE dopracowało z Inventi S.A. ostateczną wersję umowy ramowej na budowę dwóch farm wiatrowych o ogólnej mocy 350 MW, której podpisanie spodziewane jest w połowie lipca.

Jak widać, chińska grupa NCPE konsekwentnie angażuje się w inwestycje planowane i prognozowane wspólnie z podmiotami gospodarczymi krajów Europy Wschodniej.

Ciągłość kontaktów określające szczegóły dochodzenia do tworzenia stosownych dokumentów umownych, pozwalają budzić przekonanie, iż podjęte projekty w najbliższym czasie będą realizowane.

27 maja 2013 / Aktualności