Informacja Zarządu INVENTI S.A. w sprawie rozwoju współpracy z chińskim koncernem NCPE.

Informacja Zarządu INVENTI S.A. w sprawie rozwoju współpracy z chińskim koncernem NCPE.

Zarząd Spółki informuje, iż konsekwentnie prowadzi rozmowy i uzgodnienia z chińskim koncernem NCPE, o czym bieżąco komunikuje – zarówno w systemie EBI, jak i na stronie internetowej Spółki.

NCPE należy do jednych z największych chińskich koncernów energetycznych, objętych procedurami, które zobowiązują Strony do określonego postępowania przy negocjacjach oraz wypracowywaniu zasad oraz projektów umów- wymagających niezbędnego czasu, profesjonalizmu, a także szczegółowych uzgodnień uwzględniających skomplikowane rozwiązania i zabezpieczenia konieczne dla przygotowania ostatecznych zapisów kontraktowych.

NCPE i INVENTI przygotowują dla wspólnej realizacji, jak przekazywano w dotychczasowych komunikatach kontrakt w zakresie budowy dwóch farm wiatrowych o mocy 250 MW. Wartość tego kontraktu szacowana jest na kwotę 350.000 000, 00 EUR. Zarówno wielkość kontraktu jak i jego wartość, a także zakres szczegółowych ustaleń jego realizacji powodują , że niemożliwe jest w krótkim okresie czasu sfinalizowanie prowadzonych negocjacji. Spółka oświadcza, iż znacząca część dwustronnych uzgodnień pomiędzy NCPE i INVENTI S.A. została do tej pory wykonana. W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych komunikatów w sprawie postępu ustaleń prowadzących do sfinalizowania stosownych umów.

Powyższy komunikat zawiera stanowisko Zarządu jako odpowiedź na zapytania i wątpliwości odnośnie przedmiotowego tematu kierowane do Zarządu przez Akcjonariuszy Spółki zainteresowanych stanem współpracy pomiędzy NCPE i INVENTI S.A.

12 marca 2013 / Aktualności