Raporty bieżące EBI

22

sty2021
Zarząd Spółki Bras S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 22 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji w dniu 8 stycznia 2021 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu Spółki.... Czytaj więcej

12

sty2021
Zarząd BRAS S.A. ("Społka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: a) Raporty kwartalne skonsolidowane: - raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. - raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 ... Czytaj więcej

27

gru2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

30

lis2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

06

paź2020
Zarząd Spółki Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E1 Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu BRAS S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku oraz jej zmiany z dnia 13 ... Czytaj więcej

24

lip2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie podpisania obustronnie umowy z animatorem rynku – Dom Maklerski BDM S.A..Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego ... Czytaj więcej

21

lip2020
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 lipca 2020 r. otrzymał drogą elektroniczną rezygnację Pana Roberta Rasińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 21 lipca 2020 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.... Czytaj więcej

13

lip2020
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 r. w formie aktu notarialnego, zmienił Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego, o której informował w raporcie bieżącym EBI 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, zmiana ... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 30.06.2020 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odnowiona kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także powołany nowy Członek Rady Nadzorczej Pan Radosław Graboś.Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej:... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.protokół ZWA BRAS 30062020... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: „Emitent”) w dniu dzisiejszym zauważył, że nie został nadany prawidłowo raport z dnia 19 lutego 2020 roku dotyczący wypowiedzenia umowy Animatorowi Rynku. Z tego powodu nadaje go ponownie, jednocześnie zwracając uwagę, że informacja była dostępna na stronie Emitenta.... Czytaj więcej

17

cze2020
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, podjął Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego.... Czytaj więcej

16

kwi2020
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 16 kwietnia 2020 roku podpisał umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:§3 ... Czytaj więcej

19

lut2020
Zarząd spółki Bras S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę animatorowi rynku - Dom Maklerski BDM S.A.. Umowa posiada trzymiesięczny okres wypowiedzenia.Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe ... Czytaj więcej

20

sty2020
Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.Raporty okresowe zostaną opublikowane w następujących terminach:- Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r ... Czytaj więcej

28

cze2019
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.BRAS ZWZ 28VI2019Podstawa ... Czytaj więcej

01

cze2019
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

29

maj2019
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 28 maja 2019 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:... Czytaj więcej

28

sty2019
Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2019 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2018 rok - 31 ... Czytaj więcej

29

cze2018
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ... Czytaj więcej

01

cze2018
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.... Czytaj więcej

28

maj2018
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”) informuje, że w dnia 28 maja 2018 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman.Podstawa prawna:... Czytaj więcej

04

kwi2018
Zarząd BRAS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 kwitnia 2018 roku powziął informacje z internetowego portalu Ministerstwa Sprawiedliwości o rejestracji przez sąd zmian statutu Spółki, które zostały uchwalone w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 26 maja 2017 roku oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2017 ... Czytaj więcej

17

sty2018
Zarząd Bras S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 roku,Raport za IV kwartał 2017 roku - 14 ... Czytaj więcej

30

cze2017
Zarząd Spółki Bras S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie ... Czytaj więcej

14

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w związku z otrzymaniem oświadczeń w dniu 13 czerwca 2017 roku uzupełnia raport bieżący EBI nr 10/2016 oraz nr 6/2017 o informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Członków ... Czytaj więcej

02

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd Bras S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZ dnia 26 maja 2017 r. wraz ze zmianami Statutu oraz tekstem jednolitym. § 4 ust. 2 pkt. 2) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ... Czytaj więcej

26

maj2017
Zarząd Spółki Bras S.A. informuje, że dnia 26.05.2017 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została odwołana Pani  Hanna Piworun, obecnie Piróg, oraz zostali powołani Pani Agnieszka Zalewska-Kitka i Pan Tomasz Korczak. Spółka życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej opublikuje bezzwłocznie po ich otrzymaniu. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

12

maj2017
Zarząd BRAS S.A. ("Emitent") informuje, że w dnia 12 maja 2017 roku zawarł umowę w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016 przez Biuro Usług Rachunkowych Bilans Kręciszewski Roman. Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ... Czytaj więcej

28

kwi2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 maja 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

30

sty2017
Zarząd Bras S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach: Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku, Raport za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku, Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku, Raport za II kwartał 2017 roku - ... Czytaj więcej

30

lis2016
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki, w tym o zmianie nazwy z INVENTI S.A. na BRAS S.A., które zostały uchwalone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca ... Czytaj więcej

12

wrz2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 12.09.2016 r. otrzymał rezygnację Pana Piotra Gałęskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pismo datowane jest na 06.09.2016 roku. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi. § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do ... Czytaj więcej

21

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 lipca 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do wartości 0,2 zł, oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. ... Czytaj więcej

06

lip2016
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) uzupełnia raport bieżący EBI nr 32/2016 o życiorys Pana Piotra Gałęskiego, członka Rady Nadzorczej. Zyciorys Podstawa prawna §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie ... Czytaj więcej

01

lip2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano z dniem 30.06.2016 r. następujące osoby z Rady Nadzorczej: Mirosław Knociński, Waldemar Pejka, Przemysław Marczak. W skład Rady Nadzorczej Spółki powołano z dniem 30.06.2016 r. następujące osoby: ... Czytaj więcej

01

lip2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r. oraz podjęte przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki (ujednolicony tekst Statutu Spółki zostanie opublikowany po rejestracji zmian przez Sąd Rejestrowy). Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt ... Czytaj więcej

01

lip2016
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. zbył aktywa oraz prawa projektów: • Mikro Elektrownia Wodna Mogilno 1 • Mikro Elektrownia Wodna Mogilno 2 • Farma Fotowoltaiczna Mogilno • Instalacja Fotowoltaiczna na Ośrodku Wypoczynkowym • Mikro Elektrownia Wodna Bory 1 • Mikro Elektrownia Wodna Bory 2 W umowie wartość ... Czytaj więcej

01

lip2016
Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. podpisał umowę sprzedaży 6299 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, w Spółce Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 8 000 zł. Spółka przejęła prowadzenie projektów Farma Wiatrowa Kaszuby oraz Farma Wiatrowa w Powiecie ... Czytaj więcej

09

cze2016
Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00 określonych spraw wymienionych we ... Czytaj więcej

03

cze2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego.. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.... Czytaj więcej

06

kwi2016
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D1, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 05.04.2016 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło ... Czytaj więcej

24

mar2016
Zarząd Inventi S.A. ("Emitent") informuje, iż na stronie internetowej Emitenta www.inventi-power.pl został opublikowany aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, spółki Inventi Spółka Akcyjna. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

24

mar2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2015 roku została obustronnie podpisana umowa, na podstawie której Spółka nabyła 1250 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 5.200.000,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego oraz dających 50% ... Czytaj więcej

23

mar2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 roku podpisał umowę, na podstawie której Spółka nabyła 1250 udziałów spółki Alfa Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 5.200.000,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego oraz dających 50% głosów na ... Czytaj więcej

17

mar2016
Zarząd Inventi S.A. informuje, iż na stronie internetowej Emitenta www.inventi-power.pl został opublikowany Komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 50.215.560 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, spółki Inventi Spółka Akcyjna. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

16

mar2016
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) dnia 16 marca 2016 roku powziął informację o otrzymaniu drogą elektroniczną skanu pisma (datowanego na 10 marca 2016 roku) o treści (zachowana oryginalna pisownia): „Ja, niżej podpisany Korneliusz Sawiński zobowiązuję się do złożenia wniosku o cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności ewentualnie ... Czytaj więcej

16

mar2016
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) dnia 16 marca 2016 roku powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę drogą pocztową: „Pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ... Czytaj więcej

02

mar2016
Inventi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 02 marca 2016 r. na stronie internetowej Emitenta: www.inventi-power.pl zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Inventi S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii D1 Spółki. Oferta publiczna akcji serii D1 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ... Czytaj więcej

01

mar2016
Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 01 marca 2016 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę sprzedaży 180 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, w Spółce PV Maker Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 9 000 zł. Spółka nie prowadziła znaczącej dla Emitenta działalności, przynosząc tym straty na ... Czytaj więcej

29

lut2016
Zarząd Inventi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 130/16, na mocy której postanawia zarejestrować w KDPW 635640 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści) jednostkowych praw poboru ajcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki INVENTI S.A. ... Czytaj więcej

24

lut2016
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymaniem oświadczeń od nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku, przekazuje niniejszym do wiadomości publicznej w załącznikach oświadczenia: pana Przemysława Marczaka, pana Roberta ... Czytaj więcej

24

lut2016
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości otrzymany dnia 23 lutego 2016 roku protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z dnia 15 lutego 2016 roku uwzględniający sprostowanie z dnia 18 lutego 2016 roku. Sprostowanie dotyczy omyłek pisarskich oraz dodania sprzeciwu do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego ... Czytaj więcej

16

lut2016
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lutego 2016 r. powołało do Rady Nadzorczej: Pana Przemysław Marczak Pana Robert Rasiński Pana Mateusz Rutnicki Poniżej CV nowych członków Rady Nadzorczej: Przemysław Marczak 30 lat, jest absolwentem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska oraz w ... Czytaj więcej

16

lut2016
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 lutego 2016 roku. protokół NWZ Inventi 15 02 16 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące ... Czytaj więcej

15

lut2016
Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 15.02.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Pawła Ratyńskiego (datowane na 15.02.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 15.02.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostało podane zbycie akcji Inventi S.A. powodujące utratę statusu znaczącego akcjonariusza Spółki oraz fakt, że ... Czytaj więcej

10

lut2016
Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 10.02.2016 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Jarosława Karpińskiego (datowane na 10.02.2016 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 10.02.2016 roku. Jako powód rezygnacji zostały podane przyczyny osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego ... Czytaj więcej

26

sty2016
Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w 2016 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach: Raport roczny za 2015 rok – 03 czerwca 2016 roku, Raport za IV kwartał 2015 roku - 12 lutego 2016 roku, Raport za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku, Raport za II kwartał 2016 roku - ... Czytaj więcej

19

sty2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 18 stycznia 2016 roku akcjonariusza działającego pod firmą United S.A., reprezentującego 5,05% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne ... Czytaj więcej

19

sty2016
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19.01.2016 r. otrzymał drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, spółki UNITED S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lutego 2016 r. Treść otrzymanego żądania zwołania ... Czytaj więcej

19

sty2016
Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 22 grudnia 2015 roku, wznowiło obrady 18 stycznia 2016 roku. W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał po wznowieniu obrad. Informuje również, że uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej oraz nowej emisji akcji Emitenta nie zostały ... Czytaj więcej

22

gru2015
Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 22 grudnia 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. nastąpi 18 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00, w Bydgoszczy, ul. Ptasia 19. Do chwili ogłoszenia przerwy ... Czytaj więcej

21

gru2015
Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 r. odczytał list elektroniczny zwierający projekt uchwały od akcjonariusza Spółki, w nawiązaniu do wniosku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych ... Czytaj więcej

02

gru2015
Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we ... Czytaj więcej

25

lis2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 20 listopada 2015 roku (i jego modyfikacją z dnia 24 listopada 2015 roku) akcjonariusza działającego pod firmą Walton Spencer LLC z siedzibą w stanie Delaware, USA, reprezentującego 10,01% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. ... Czytaj więcej

25

lis2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25.11.2015 r. wpłynęła do Spółki drogą elektroniczną modyfikacja żądania akcjonariusza, spółki Walton Spencer LLC, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotycząca zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść otrzymanegej modyfikacji żądania zwołania NWZ ... Czytaj więcej

22

lis2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 22.11.2015 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki drogą elektroniczną żądania akcjonariusza, spółki Walton Spencer LLC, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść otrzymanego żądania zwołania ... Czytaj więcej

18

lis2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, że od dnia 1 grudnia 2015 roku rolę animatora rynku będzie pełnił NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Niniejszy raport stanowi dopełnienie raportu EBI 25/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 ... Czytaj więcej

04

lis2015
Zarząd spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy(„Spółka”) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Tadeusza Kołosowskiego o rezygnacji ze względów zdrowotnych z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki. Zarząd Spółki dziękuje Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu za wkład w rozwój Inventi S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do ... Czytaj więcej

14

sie2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, że dnia 13 sierpnia 2015 roku, zostało wysłane „Oświadczenie o wypowiedzeniu” umowy zawartej 18 kwietnia 2013 roku w Bielsku-Białej z Domem Maklerskim BDM S.A., będącym na jej podstawie Animatorem Rynku dla Inventi S.A.. Emitent zachowuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem ... Czytaj więcej

13

sie2015
Zarząd Inventi S.A. informuje, że dnia 12 sierpnia 2015 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Stanowi to wypełnienie zobowiązania nałożonego przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 571/2015 z dnia 15 czerwca 2015 ... Czytaj więcej

13

sie2015
Zarząd Inventi S.A. informuje, że dnia 12 sierpnia 2015 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Stanowi to wypełnienie zobowiązania nałożonego przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 571/2015 z dnia 15 czerwca 2015 ... Czytaj więcej

28

lip2015
Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku powziął informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął dnia 27 lipca 2015 roku uchwały nr 493/15 oraz 495/15, zgodnie z którymi w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki Inventi S.A. z 0,10 zł (dziesięć groszy) na ... Czytaj więcej

24

lip2015
Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 25 czerwca 2015 roku, wznowiło obrady 24 lipca 2015 roku. W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treści podjętych uchwał po wznowieniu obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ... Czytaj więcej

22

lip2015
Zarząd Emitenta informuje iż powziął informację i przekazuje do wiadomości treść Uchwały Nr 705/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Inventi S.A. §1 Na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu ... Czytaj więcej

15

lip2015
Zarząd Emitenta informuje, że w związku z procesem scalenia akcji w dniu dzisiejszym tj. 15.07.2015r. wysłał wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Inventi S.A. w okresie od 28 lipca 2015r. do dnia 7 sierpnia 2015 r. włącznie. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta jest działaniem koniecznym ... Czytaj więcej

07

lip2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 lipca 2015 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28 ... Czytaj więcej

25

cze2015
Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventi S.A. zwołane na 25 czerwca 2015 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. nastąpi 24 lipca 2015 roku o godzinie 12.00, w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C. Do chwili ogłoszenia ... Czytaj więcej

18

cze2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 17 czerwca 2015 roku został przesłany do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczanie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: - 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje serii K, - 601.137 (sześćset jeden tysięcy ... Czytaj więcej

21

maj2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2014. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 10/2015), termin publikacji raportu okresowego za rok 2014 wyznaczony był na dzień 25 maja ... Czytaj więcej

21

maj2015
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent") niniejszym przekazuje informacje na temat realizacji umów i kontraktów, o których informował w raportach EBI i Dokumentach Informacyjnych, co, do których nie podawał komunikatów w sprawie zakończenia współpracy lub rozwiązania umowy: GWM Collection of Industries (dalej „GWM”) (Raport EBI nr 17/2012) oraz North ... Czytaj więcej

09

maj2015
Zarząd Inventi S.A. („Spółka”, „Emitent") informuje, iż z przyczyny oczywistej omyłki - okresu pomiędzy terminem publikacji raportu rocznego, a terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 27 maja 2015 roku zmienia na dzień 25 czerwca 2015 roku. Porządek obrad, miejsce oraz godzina Zwyczajnego Walnego ... Czytaj więcej

09

maj2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2014. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2015), pierwotny termin publikacji raportu okresowego za rok 2014 wyznaczony był na dzień 12 ... Czytaj więcej

23

kwi2015
Zarząd spółki INVENTI S.A. („Emitent”) informuje, że wspólnicy PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Zależna”) – spółki zależnej od Emitenta, podjęli na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu dnia 22 kwietnia 2015 roku, uchwałę o anulowaniu uchwały dotyczącej likwidacji Spółki Zależnej, która była podjęta na Walnym Zgromadzeniu dnia 30 czerwca 2014 roku ... Czytaj więcej

08

kwi2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2015 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § ... Czytaj więcej

25

mar2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25.03.2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania w terminie dwóch tygodni Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego ... Czytaj więcej

23

mar2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że dnia 23 marca 2015 roku, podpisał porozumienie z Topo Wind Energia S.A. (wspólnie zwane dalej Stronami). Porozumienie dotyczy rozwiązania Umowy Ramowej z dnia 27 marca 2013 roku. Przyczyną rozwiązania jest niezrealizowanie zapisów przedmiotowej umowy wynikających z przedłużających się prac nad ustawą ... Czytaj więcej

13

mar2015
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy dnia 12 marca 2015 roku otrzymał informację od spółki PMG CONCEPT Sp. z o. o. (w której Inventi S.A. posiada 25 udziałów - stanowiących 25% kapitału zakładowego oraz dających 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników) dotyczącą podpisania 10 marca 2015 roku umowy na wykonanie ... Czytaj więcej

30

sty2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że dnia 29 stycznia 2015 roku, podpisał porozumienie z STARHEDGE S.A. (wspólnie zwane dalej Stronami). Porozumienie dotyczy rozwiązania Umowy z dnia 15 listopada 2013 roku. Jednocześnie Strony potwierdziły wygaśnięcie Porozumienia o Współpracy z dnia 2 lipca 2013 roku. Strony rozważają podjęcie dalszej współpracy ... Czytaj więcej

07

sty2015
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach: Kwartalne: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 14-02-2015 r. 2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14-05-2015 r. 3. Raport ... Czytaj więcej

03

gru2014
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku Prezes Zarządu odwołał udzieloną prokurę Pani Barbarze Owockiej Turowskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

03

gru2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym EBI 44/2014 publikuje życiorysy prof. Stanisława Borsuka oraz Pana Eugeniusza Zamysłowskiego. Stanisław Borsuk Życiorys: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i ... Czytaj więcej

28

lis2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.11.2014 r. odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego, oraz powołało Pana Eugeniusza Zamysłowskiego oraz Stanisława Borsuka. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zostaną opublikowane bezzwłocznie po ... Czytaj więcej

28

lis2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2014 roku. UCHWAŁY NWZ 2014 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane ... Czytaj więcej

27

lis2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 27 listopada 2014 roku, została podpisana umowa dzierżawy przedwstępna warunkowa z Fundacją Powiatu Mogileńskiego. Umowa dotyczy dzierżawy 6 działek, o łącznej powierzchni 38,82 ha. Działki te zostały wytypowane przez Inventi na podstawie analizy wszystkich gruntów należących do ... Czytaj więcej

10

lis2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: „Spółka”) przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2014 r.. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 roku), pierwotny termin publikacji raportu okresowego za III ... Czytaj więcej

30

paź2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje ... Czytaj więcej

19

wrz2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 18 września 2014 roku, podpisał Umowę Sprzedaży Udziałów Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie. Z uwagi na przedłużające się prace związane z projektem 100 MW prowadzonym przez Agrowind Sp. z o.o., w której Emitent posiadał ... Czytaj więcej

17

wrz2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 17 września 2014 roku, podpisał Umowę o Współpracy z Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Fundacja HABITAT (dalej: Fundacja). Przedmiotowa umowa jest następstwem prowadzonych rozmów i negocjacji po podpisaniu Umowy o Poufności pomiędzy Inventi, a Fundacją dnia ... Czytaj więcej

17

wrz2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że z datą 17 września 2014 roku, podpisał Porozumienie ze spółką Generator OZE S.A. z siedzibą w Toruniu. Porozumienie dotyczy zakończenia współpracy, o której była mowa w Umowie ramowej z dnia 30 września 2013 roku (raportowanym EBI 51/2013). Strony biorą pod ... Czytaj więcej

16

wrz2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2014 roku otrzymał obustronnie podpisaną Umowę Sprzedaży Udziałów. Spółka nabyła 25 udziałów spółki PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za kwotę 500.000,00 zł, stanowiących 25% kapitału zakładowego oraz dających 25% głosów ... Czytaj więcej

16

wrz2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 16 września 2014 roku, otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o.(dalej Industry). Porozumienie dotyczy Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki Specjalnego Przeznaczania z dnia 31 lipca 2012 roku, raportowanej w EBI 23, 24, ... Czytaj więcej

08

wrz2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że z datą 08 września 2014 roku, podpisał Porozumienie ze spółką Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim. Porozumienie dotyczy zakończenia współpracy, o której była mowa w Liście Intencyjnym z dnia 06 grudnia 2012 roku (raportowanym EBI 46/2012). ... Czytaj więcej

14

sie2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 14 sierpnia 2014 roku, otrzymał obustronnie podpisaną ramową umowę kooperacyjną z firmą SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. W zakres umowy wchodzą dostawy produktów SUNEX S.A. (w szczególności panele solarne i ogniwa fotowoltaiczne), a także doradztwo dotyczące ... Czytaj więcej

06

sie2014
Zarząd Inventi S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06.08.2014 roku wypowiedziana została umowa z Blue Tax Group S.A. o świadczenie usług autoryzowanego doradcy wobec Emitenta ze skutkiem na dzień 5.09.2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu ... Czytaj więcej

31

lip2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.07.2014 r. powołało Prezesa Zarządu –Pana Piotra Klomfas. Życiorys a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - Piotr Klomfas, Prezes Zarządu - ... Czytaj więcej

14

lip2014
Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 14.07.2014 roku odczytała oświadczenie przesłane drogą elektroniczną Pana Michała Jura (datowane na 11 lipca 2014 roku) o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem 11 lipca 2014 roku. Jako powód rezygnacji została podana konieczność większego zaangażowania w rozwój własnej firmy. Podstawa prawna: § ... Czytaj więcej

11

lip2014
Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 11.07.2014 roku otrzymała oświadczenie Pana Pawła Jankowskiego (datowane na 10 lipca 2014 roku) o rezygnacji z mandatu członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie ... Czytaj więcej

01

lip2014
Zarząd spółki INVENTI S.A. ("Emitent") informuje, że wspólnicy PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka Zależna") - spółki zależnej od Emitenta, podjęli na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu dnia 30 czerwca 2014r., uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Krzysztofa Moszkiewicza. Wniosek o otwarcie postępowania ... Czytaj więcej

31

maj2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 30 maja 2014 roku został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS o zawieszenie z dniem 30 maja 2014 roku działalności spółki DEVELOPMENT - WIND ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym ... Czytaj więcej

29

maj2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ... Czytaj więcej

26

maj2014
W nawiązaniu do raportu EBI 16/2013 z dnia 20.03.2013 r. dotyczącego zawarcia umowy warunkowej dotyczącej realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy 6 MW na terenie województwa mazowieckiego, Zarząd Emitenta informuje, że nie został spełniony warunek dotyczący płatności na rzecz Inventi, zawarty w Umowie przedwstępnej pod warunkiem z dnia 18 marca ... Czytaj więcej

07

maj2014
Spółka Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że Zarząd Spółki powołał Prokurenta, którym został Pan Tadeusz Kołosowski, uchwała Zarządu dot. w/w powołania wchodzi w życie z dniem 10 maja 2014 roku. Życiorys: a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została ... Czytaj więcej

17

kwi2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16.04.2014 r. powołało do organów Spółki następujące osoby: Zarząd Paweł Jankowski Rada Nadzorcza Paweł Ratyński Mirosław Knociński Waldemar Pejka Maciej Zegarowski Jarosław Karpiński Michał Jura Cezary Jasiński Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe życiorysy wszystkich członków organów Spółki zostały załączone do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: §3 ust.2 ... Czytaj więcej

17

kwi2014
Spółka INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ... Czytaj więcej

17

kwi2014
Spółka INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 16.04.2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Tadeusza Kołosowskiego o rezygnacji z mandatu członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

11

kwi2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 11 kwietnia 2014 roku, powziął informację o podpisaniu przez Fundację Powiatu Mogileńskiego umowy o współpracy z Emitentem. Fundacja Powiatu Mogileńskiego posiada grunty rolne niezabudowane o powierzchni 301 ha na terenie powiatu mogileńskiego, do których Spółka otrzymała dostęp ... Czytaj więcej

01

kwi2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Emitent) informuje, iż w dniu 31.03.2014 r. Emitent objął 6 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej FARMY WIATROWE "KASZUBY" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Objęte udziały zostały pokryte w drodze umownej konwersji wzajemnych wierzytelności o wartości 310 000 zł. ... Czytaj więcej

27

mar2014
Zarząd INVENTI S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 26 marca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we ... Czytaj więcej

26

mar2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 25 marca 2014 roku, została podpisana Umowa o poufności z Fundacją Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT. Niniejsza umowa otwiera współpracę przy wdrażaniu innowacyjnej technologii (opatentowanej), z wcześniej niewykorzystywanego, odnawialnego źródła energii - naturalnego osadu ... Czytaj więcej

21

mar2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje ... Czytaj więcej

19

mar2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: "Spółka") przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2013. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2014 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 08.01.2014 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy ... Czytaj więcej

17

mar2014
Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 06 marca 2014 roku, na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, którym został Pan Waldemar Pejka. Życiorys: a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, ... Czytaj więcej

27

lut2014
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 26 lutego 2014 roku została podpisana umowa (No. 2013-1-PL1-LEO05-37536) pomiędzy Bydgoską Szkołą Wyższą (jako koordynatorem projektu), a Emitentem dotycząca współpracy w projekcie "European Training Programme on Energy Efficient Renovation of Old Buildings - ETEROB", stanowiącym element ... Czytaj więcej

19

lut2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku powziął informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW), na podstawie §2ust. 1 i 4 oraz §40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, uchwały nr 148/14, ... Czytaj więcej

10

lut2014
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z podaną do publicznej wiadomości prognozą na 2013 rok przychodów netto ze sprzedaży, uwzględniających jednocześnie przychody finansowe oraz przychody operacyjne Spółki, powinny ... Czytaj więcej

28

sty2014
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji ... Czytaj więcej

21

sty2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku powziął informację o rezygnacji pana Andrzeja Szamockiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. Pan Andrzej Szamocki nie podał powodu rezygnacji. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ... Czytaj więcej

08

sty2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r. - raport roczny za rok obrotowy 2013 - 21 marca 2014 r. - ... Czytaj więcej

23

gru2013
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Inventi) informuje, że dnia 23 grudnia 2013 roku, została podpisana Umowa Ramowa Współpracy z Einstein Energy Systems INSTITUTE LLC (dalej: EESI). Celem Umowy Ramowej Współpracy jest określenie zasad i obszaru kooperacji. Zakres współpracy zgodnie z przedmiotową Umową, kształtuje się następująco: 1. EESI ... Czytaj więcej

19

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1478/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pierwszy dzień notowań dla 27.632.000 (dwudziestu siedmiu milionów sześciuset trzydziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI ... Czytaj więcej

13

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 1454/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 27 632 000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych ... Czytaj więcej

29

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie INVENTI S.A., uchwalonych na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. ... Czytaj więcej

29

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 28 listopada 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji 8.300.000 (osiem ... Czytaj więcej

12

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2013 roku powziął informację o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW), na podstawie §2ust. 1 i 4 oraz §40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, decyzji o zarejestrowaniu ... Czytaj więcej

12

lis2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu INVENTI S.A. z dnia 24 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach ... Czytaj więcej

28

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, podjął Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego INVENTI S.A. w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarząd ... Czytaj więcej

22

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 października 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu ... Czytaj więcej

21

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 21 października 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 2.763.200,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), w ... Czytaj więcej

01

paź2013
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 30 września 2013 roku, została podpisana Umowa ramowa ze spółką Generator OZE S.A. (dalej: Kontrahent). Celem Umowy ramowej jest wspólna realizacja przez Strony projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, jak również systemów umożliwiających optymalizację zużycia energii. Spółka ... Czytaj więcej

26

wrz2013
Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 25 września 2013 roku, na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, którym jednogłośnie został pan prof. George Einstein. Ponadto, na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano zmiany w zakresie obejmowanych stanowisk ... Czytaj więcej

26

wrz2013
Zarząd Spółki Inventi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że dnia 25 września 2013 roku, został podpisany List Intencyjny (Deklarację Współpracy) z Einstein Energy Systems INSTITUTE (dalej: EESI) z siedzibą w Lake Worth, Floryda, USA. Podpisanie przedmiotowego Listu stanowi ukoronowanie długoterminowych rozmów i uzgodnień dotyczących wypracowania wspólnej strategii działalności w obszarze energii ... Czytaj więcej

19

wrz2013
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii M, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 19.09.2013 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała ... Czytaj więcej

22

sie2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu ... Czytaj więcej

14

sie2013
Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej Emitenta opublikowane zostanie Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby oferty publicznej akcji serii M z zachowaniem prawa poboru. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zawarty jest w ... Czytaj więcej

06

sie2013
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Wiceprezesa Zarządu - Zdzisława Zachwieji, w dniu 6 sierpnia 2013 r. ustanowił, za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Zdzisława Zachwieję prokurentem Emitenta. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej. Życiorys: a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub ... Czytaj więcej

22

lip2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku powziął informację o rezygnacji pana Wojciecha Batusiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A.. Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki związana jest z wyborem pana Batusiewicza na Członka Rady Nadzorczej ... Czytaj więcej

19

lip2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 19 lipca 2013 roku podpisał umowę ze spółką INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach przygotowania, przeprowadzenia emisji akcji serii M, rejestracji akcji w KDPW oraz wprowadzenia ... Czytaj więcej

18

lip2013
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") odwołuje terminy realizacji prawa poboru określone w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w nr 136/2013 (poz. 10082) z dnia 16 lipca 2013 r. Emitent informował o zamówieniu publikacji ogłoszenia w MSiG raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 12 ... Czytaj więcej

17

lip2013
Zarząd Inventi S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 lipca 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 553/2013, na mocy której postanawia zarejestrować w dniu 19 lipca 2013 r. w KDPW 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych ... Czytaj więcej

16

lip2013
Zarząd spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwanej "INVENTI" lub "Spółką"), informuje iż w dniu 15 lipca 2013 zawarł umowę inwestycyjną (dalej zwana "Umową"), której jako strony występują spółka INVENTI oraz spółka Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana "Inwestorem"). Zawarta Umowa reguluje postanowienia o następującym zakresie: 1. ... Czytaj więcej

15

lip2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku powziął informację o podpisaniu umowy ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii ... Czytaj więcej

12

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 ... Czytaj więcej

12

lip2013
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 11.07.2013 roku, zamówił publikacje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o następującej treści: Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nr KRS 0000044204 ogłasza zgodnie z art. 434 i 436 KSH publiczną ofertę objęcia nie więcej niż 27.632.000 akcji zwykłych na ... Czytaj więcej

12

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 11 lipca 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji : - 619.264 (sześćset dziewiętnaście ... Czytaj więcej

03

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 roku zostało zawarte "Porozumienie o Współpracy" ze spółką Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie. Global Energy S.A. jest spółką publiczną, notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem działalności firmy jest ... Czytaj więcej

25

cze2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku. Uchwały

24

cze2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2013 otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (sygnatura dokumentu: OEE/724/13892/W/DRE/2013/ZJ datowane na 20 czerwca 2013 roku) decyzję o udzieleniu Spółce Inventi S.A. koncesji na obrót energią elektryczną na okres od dnia 1 stycznia 2014 ... Czytaj więcej

27

maj2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy, Aula im. doc. dr Ryszarda Ziętka. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał ... Czytaj więcej

23

maj2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej: "Emitent") z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K, serii L oraz serii Ł Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu INVENTI S.A. z dnia 8 maja 2013 roku (na zasadzie i w trybie ... Czytaj więcej

13

maj2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka powzięła przeświadczenie, iż nie będzie stosowała w sposób trwały zasady nr 11, tj. "Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami", o której mowa ... Czytaj więcej

09

maj2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 8 maja 2013 roku na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka pod firmą DEVELOPMENT - WIND ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 60% udziałów. DEVELOPMENT - WIND ENERGY Spółka ... Czytaj więcej

09

maj2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszcz (dalej: "Emitent") informuje, że dnia 8 maja 2013 roku w kancelarii notariusza Piotra Góreckiego w Bydgoszczy (akt notarialny, rep. A nr 2179/2013 ) odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta na zasadzie i w trybie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych ... Czytaj więcej

22

kwi2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku powziął informację, iż zgodnie z uchwałą nr 418/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 kwietnia 2013 r., pierwszy dzień notowań dla 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I ... Czytaj więcej

19

kwi2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela ... Czytaj więcej

18

kwi2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 394/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 6 250 000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I ... Czytaj więcej

04

kwi2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (daje: "Spółka") przekazuje informuję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2012. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku (podanym do informacji publicznej raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 25.01.2013 roku), pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy ... Czytaj więcej

28

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku została zawarta "Umowa Ramowa" (dalej: Umowa) ze spółką Topo Wind Energia S.A. wyznaczająca zasady sporządzania umów szczegółowych pod wspólne przedsięwzięcia oraz realizacji inwestycji pomiędzy Topo Wind Energia S.A. a Emitentem. Umowa ta będzie miała ... Czytaj więcej

20

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 20 marca 2013 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 250 000 (sześć milionów dwieście ... Czytaj więcej

20

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 marca 2013 mija okres ważności terminu udzielonej koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną. Uzyskana w 2008 roku koncesja była elementem celowym, potrzebnym wyłącznie do programu zarządzania energią poprzez grupy bilansujące w ramach ... Czytaj więcej

20

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2013 roku została zawarta "Umowa przedwstępna pod warunkiem" (dalej: Umowa) ze spółką specjalnego przeznaczenia (dalej: "spółka celowa") zawiązaną w celu realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy 6 MW na terenie województwa mazowieckiego. Spółka celowa została powołana ... Czytaj więcej

12

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku został zawarty List Intencyjny ze spółką Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, określający w sposób szczegółowy formę zaangażowania kapitałowego w spółkę Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z ... Czytaj więcej

08

mar2013
W związku z obserwowanym spadkiem kursu akcji INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki oświadcza, że nie widzi żadnych realnych przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby ... Czytaj więcej

05

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 5 marca 2013 roku została zawarta "Obustronna umowa o zachowaniu poufności" (oryg. "Mutual non-disclosure agrement") z firmą GAMESA EOLICA S.L. Podpisanie powyższego dokumentu pozwala Emitentowi na kontynuację prowadzonych negocjacji dotyczących zarówno zamówień elektrowni wiatrowych pod realizowane przez ... Czytaj więcej

01

mar2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 242/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., pierwszy dzień notowań dla 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej ... Czytaj więcej

28

lut2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku spółka zależna od Emitenta - Hydropower Sp. z o.o. nabyła 25.000 udziałów spółki MEW Dobroszów Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli o wartości nominalnej 1.250.000 zł, tj. 25.000 udziałów po 50 zł ... Czytaj więcej

27

lut2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lutego 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki ... Czytaj więcej

25

lut2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 22 lutego 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało łącznie 8.325.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI ... Czytaj więcej

18

lut2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2013 roku Spółka nabyła 60 udziałów spółki Hydropower Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 30.000 zł, za kwotę 300.000,00 zł, stanowiących 60% kapitału zakładowego oraz dających 60% głosów na Zgromadzeniu ... Czytaj więcej

18

lut2013
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych, zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 maja 2012 roku. Zgodnie z podaną do publicznej wiadomości prognozą na 2012 rok przychodów netto ze sprzedaży, uwzględniające jednocześnie przychody finansowe oraz przychody operacyjne Spółki, powinny ... Czytaj więcej

25

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 r. - raport roczny za rok obrotowy 2012 - 8 kwietnia 2013 r. - raport okresowy ... Czytaj więcej

24

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 10.01.2013r. odnoszącego się do komunikatu o zawarciu umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A. Korekta dotyczy omyłkowo podanej niewłaściwej podstawy prawnej. Brzmienie przed korektą: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ... Czytaj więcej

10

sty2013
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku zawarł umowę ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii I Spółki. Podstawa prawna: § 3 ... Czytaj więcej

08

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statusie INVENTI S.A., uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu ... Czytaj więcej

08

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku powziął informację o podpisaniu przez SUNGEN Power GmbH "Obustronnej umowy o zachowaniu poufności" (oryg. "Mutual non-disclosure agrement"). Na mocy podpisanego porozumienia Emitent jest zobowiązany do zachowania poufności, co do szczegółów prowadzonych negocjacji dotyczących sposobu ... Czytaj więcej

03

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku dokonał sprzedaży 20% udziałów posiadanych przez INVENTI S.A. w spółce zależnej Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. (FWK Sp. z o.o.) za kwotę 535.000 PLN. Nowym udziałowcem ww. spółki jest firma POSEYIX ... Czytaj więcej

03

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż dnia 21 grudnia 2012 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. o kwotę 625.000 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w wyniku emisji 6.250.000 (sześciu milionów ... Czytaj więcej

19

gru2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka zależna Emitenta pod firmą PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 80% udziałów. PV MAKER Sp. z o.o. ... Czytaj więcej

17

gru2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2012 roku została zawarta umowa z firmą Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację w ramach Generalnego Wykonawstwa projektu Farmy Wiatrowej na kwotę 2.450.000,00 PLN. Przedmiotowa Farma ma zostać ... Czytaj więcej

06

gru2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku został notarialnie zawarty List Intencyjny ze spółką Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, precyzujący zasady współpracy i zobowiązujący obie strony do określenia w przyszłych umowach bilateralnych, w sposób szczegółowy ... Czytaj więcej

05

gru2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Spółka złożyła Oświadczenie o przystąpieniu do Agrowind sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie oraz objęciu w spółce udziałów o łącznej wartości nominalnej 62 500 zł. Dnia 9 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie ... Czytaj więcej

29

lis2012
Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 1 października 2012 roku ... Czytaj więcej

26

lis2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku do siedziby Emitenta wpłynęły wszystkie umowy objęcia akcji serii I od inwestorów, którzy przyjęli ofertę zbycia na rzecz Emitenta posiadanego pakietu akcji na okaziciela serii F i objęcia w zamian wyemitowanych przez ... Czytaj więcej

21

lis2012
W nawiązaniu do komunikatu nr 41/2012 z dnia 20 listopada 2012r.w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Blue Tax Group S.A. w zakresie wprowadzenia akcji na okaziciela serii A, serii E oraz serii F na rynek NewConnect, Zarząd Inventi S.A. zobowiązuje się do niezbywania 2 500 000 akcji wałsnych ... Czytaj więcej

20

lis2012
Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 roku została zawarta umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Blue Tax Group S.A. w zakresie wprowadzenia instrumentów finansowych spółki, a mianowicie akcji na okaziciela serii A, serii E oraz akcji na okaziciela serii ... Czytaj więcej

19

lis2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 listopada 2012r. powziął informację o podpisaniu przez chiński koncern energetyczny North China Power Engineering Co. LTD, "Porozumienia o nie ujawnianiu informacji poufnych", zawierającego procedury nawiązania stosunków gospodarczych oraz procedury doprowadzenia do zawarcia głównej umowy o współpracę ... Czytaj więcej

08

lis2012
W związku z obserwowanym spadkiem kursu akcji INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki oświadcza, że nie widzi żadnych fundamentalnych przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ... Czytaj więcej

19

paź2012
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 18 października br. zawarł List Intencyjny z gminą Stężyca w zakresie administracyjnoprawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o planowanej mocy 154 MW. W ramach przygotowania przedmiotowego projektu, jak sygnalizowano we wcześniejszych raportach nr 30/2012 oraz 31/2012, zawarty List Intencyjny ... Czytaj więcej

11

paź2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 10 października 2012 r. został podpisany List Intencyjny z gminą w powiecie koszalińskim. List Intencyjny dotyczy współpracy w zakresie administracyjno-prawnych aspektów budowy nowej farmy wiatrowej o mocy do 100 MW. Z uwagi na odpowiednią wielkość terenu, na którym ma zostać ... Czytaj więcej

02

paź2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 października 2012 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVENTI S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Podstawa ... Czytaj więcej

25

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zmianie miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI S.A. mającego się odbyć dnia 1 października 2012 roku. Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 1 października 2012r. o godzinie 12°° w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej 4C ... Czytaj więcej

24

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 32/2012 z dnia 24 września 2012 roku odnoszącego się do rejestracji zmian w Statucie Spółki. Korekta dotyczy błędnie załączonych zmian Statutu. W raporcie nr 32/2012 z dnia 24 września 2012 roku omyłkowo załączono proponowane zmiany Statutu, które mają ... Czytaj więcej

24

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 24 września 2012 roku otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki. Zarząd INVENTI S.A informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa brzmienie: § 6 ust. 1 ... Czytaj więcej

21

wrz2012
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 18 września 2012 r. informującego o podpisaniu przez Zarząd Inventi S.A. z Gminą Sierakowice, powiat kartuzki Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie administracyjno-prawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o mocy 154 MW, Zarząd Inventi S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2012 ... Czytaj więcej

18

wrz2012
W dniu 18 września 2012 r. Zarząd INVENTI S.A. podpisał z Gminą Sierakowice, powiat kartuski, List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie administracyjnoprawnych aspektów budowy farmy wiatrowej o planowanej mocy 154 MW. Gmina Sierakowice jest jedną z trzech gmin, na obszarze których ma powstać przedmiotowa inwestycja. W najbliższych dniach przewidziane jest podpisanie ... Czytaj więcej

04

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje korektę raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 04.09.2012r. odnoszącego się do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI S.A. - Korekta dotyczy omyłkowo podanej niewłaściwej podstawy prawnej. Brzmienie przed korektą: Podstawa prawna : inne uregulowania Brzmienie po korekcie: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt ... Czytaj więcej

04

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. A. Chołoniewskiego 46 w Bydgoszczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku: Podstawa prawna: Inne uregulowania Załączniki: INVENTI_Proponowane zmiany Statutu INVENTI Spółka ... Czytaj więcej

02

sie2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 758/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 r., pierwszy dzień notowań dla 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 ... Czytaj więcej

02

sie2012
W nawiązaniu do raportu poprzedniego, Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku zawarł ze Spółką Industry& Modern Energy Group Sp. z o.o., tj. Nabywcą Spółki Specjalnego Przeznaczenia, o której mowa w poprzednim komunikacie bieżącym, umowę realizacyjną na dokończenie projektu w/w elektrowni oraz pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego ... Czytaj więcej

02

sie2012
W nawiązaniu do raportu poprzedniego, Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku zawarł ze Spółką Industry& Modern Energy Group Sp. z o.o., tj. Nabywcą Spółki Specjalnego Przeznaczenia, o której mowa w poprzednim komunikacie bieżącym, umowę realizacyjną na dokończenie projektu w/w elektrowni oraz pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego ... Czytaj więcej

02

sie2012
W nawiązaniu do raportu poprzedniego, Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku zawarł ze Spółką Industry& Modern Energy Group Sp. z o.o., tj. Nabywcą Spółki Specjalnego Przeznaczenia, o której mowa w poprzednim komunikacie bieżącym, umowę realizacyjną na dokończenie projektu w/w elektrowni oraz pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego ... Czytaj więcej

02

sie2012
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 r. zbył aktywa w postaci 100% udziałów w Spółce Specjalnego Przeznaczenia - posiadającej elementy projektu elektrowni wiatrowej o mocy 4,6 MW. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ... Czytaj więcej

30

lip2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H INVENTI ... Czytaj więcej

30

lip2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lipca 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 738/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki INVENTI S.A. o ... Czytaj więcej

09

lip2012
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii H Emitenta do obrotu na rynku NewConnect Raport bieżący Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 6 lipca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system ... Czytaj więcej

27

cze2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. Podstawa prawna: § ... Czytaj więcej

21

cze2012
Zarząd INVENTI S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku został zawarty List Intencyjny z litewską firmą GWM Collection of Industries Ltd. z siedzibą w Wilnie, precyzujący zasady współpracy i określający sposób wspólnego postępowania w zakresie przygotowania strategicznych powiązań kapitałowych i kooperacyjnych, w ... Czytaj więcej

21

cze2012
Zarząd Spółki INVENTI S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 roku została podpisana umowa ze spółką Blue Tax Group S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług autoryzowanego doradcy w ramach wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii H Spółki. Podstawę prawną wprowadzenia ... Czytaj więcej

13

cze2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G INVENTI S.A. Zarząd INVENTI S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 552/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 czerwca 2012 r., pierwszy dzień notowań dla 482 000 (czterysta ... Czytaj więcej

11

cze2012
Korekta raportu nr 11/2012 z dnia 06.06.2012r. - Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Zarząd INVENTI S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 06.06.2012 roku - Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk. Korekta dotyczy zamieszczenia na liście zasad ładu korporacyjnego niestosowanych w chwili obecnej przez Emitenta dwóch ... Czytaj więcej

08

cze2012
Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 13/2012 data dodania 2012-06-08 11:43:13 spółka INVENTI S.A. Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii G Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu ... Czytaj więcej

06

cze2012
Raport bieżący Zarząd Spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 10/2012 Data: 2012-05-30 14:55:21 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C sala ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 9/2012 Data: 2012-05-30 11:47:04 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku na podstawie Uchwały Nr 505/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 8/2012 Data: 2012-05-22 12:47:54 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia INVENTI S.A. ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 7/2012 Data: 2012-05-21 14:21:06 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Korekta raportu nr 6/2012 z dnia 18.05.2012r. - Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o. Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 18.05.2012 roku - Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 6/2012 Data: 2012-05-18 14:06:57 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Zawarcie umowy objęcia przez INVENTI S.A. udziałów Agrowind Sp. z o.o. Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 3/2012 Data: 2012-05-10 11:18:33 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:  raport okresowy kwartalny za I kwartał 2012 - 15.05.2012 roku  raport okresowy ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 2/2012 Data: 2012-04-16 12:46:35 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect Dane szczegółowe: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 oku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport Bieżący Spółka: INVENTI S.A. Numer: 1/2012 Data: 2012-04-16 12:40:06 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI Dane szczegółowe: Uzyskanie dostępu do systemu EBIZarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego ... Czytaj więcej