Raporty ESPI

09

lut2021
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej informacji, że dnia 09 lutego 2021 roku zawarł w formie aktu notarialnego „Warunkową umowę sprzedaży” (zakupu przez Emitenta) niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim o powierzchni łącznej 139,8611 ha. Drugą stroną umowy jest osobą prywatna. Cena został ustalona ... Czytaj więcej

03

lut2021
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

28

sty2021
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej informacji, że prowadzone przez Emitenta rozmowy dotyczące zakupu 139,8611 ha działek gruntu w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim uzyskały zaawansowany etap. Aktualnie jest uzgadniana treść przedwstępnej umowy sprzedaży pomiędzy Emitentem a sprzedającym - osobą prywatną. Emitent bada także wszystkie elementy wymienione w III ... Czytaj więcej

28

sty2021
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

10

gru2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 grudnia 2020 roku zostały zawarte umowy sprzedaży 1000 udziałów Green Mark Sp. z o.o. (dalej Green Mark). Umowami objęte jest 100% udziałów, dających 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Green Mark. Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosi 50.000 zł, wartość ... Czytaj więcej

12

lis2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów ... Czytaj więcej

23

paź2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w ... Czytaj więcej

15

paź2020
Zarząd BRAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka rozpoczęła negocjacje w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie Polski dla podmiotu działającego w branży meblarskiej. Instalacja ta ma mieć moc maksymalną wynoszącą 2 MW. O wyniku negocjacji oraz o warunkach na jakich zostanie ostatecznie wykonana instalacja a także o ... Czytaj więcej

30

wrz2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów ... Czytaj więcej

25

sie2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) informuje, że podpisał dnia 25 sierpnia 2020 roku list intencyjny ze spółką Park Innowacji i Przemysłu Zachód Sp. z o.o. (dalej PIiPZ). PIiPZ jest współwłaścicielem niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 217 400 m kw. położonej w Uradzie, powiat słubicki. List intencyjny dotyczy wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zaprojektowania oraz ... Czytaj więcej

03

sie2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 sierpnia 2020 roku zawarł umowę zakupu od trzech osób fizycznych 1000 udziałów Green Mark Sp. z o.o. (dalej Green Mark). Stanowią one 100% udziałów i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Green Mark. Wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi ... Czytaj więcej

30

cze2020
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020r.: Krzysztof Moszkiewicz– posiadający 36750 akcji, dających 36750 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... Czytaj więcej

24

cze2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 czerwca 2020 roku zawarł umowę z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A.. Stanowią one 36,39% wszystkich akcji United S.A.. Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 7 540 250 zł, natomiast ich wycena ... Czytaj więcej

03

cze2020
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Drozda, Barbara Smolarek w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Focha 12/4, 85-070. W załączeniu treść ogłoszenia, ... Czytaj więcej

02

cze2020
Zarząd Bras S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 01 czerwca 2020 roku prowadzi negocjacje z Polish American Investment Fund, LLC (dalej PAIF) w zakresie możliwości zakupu 3 770 125 sztuk akcji United S.A. oraz spłaty zobowiązań Emitenta wobec PAIF. Finansowanie ma pochodzić z emisji akcji z ... Czytaj więcej

28

cze2019
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019r.: STARK INVEST LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,85 % głosów na Zwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej

01

cze2019
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

01

lut2019
Zarząd Bras S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 lutego 2019 r., została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziału w użytkowaniu  wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, powiat grodziski, województwo wielkopolskie przy ulicy Poznańskiej, o powierzchni 0,1151 ha. Warunkiem umowy jest, że gmina Grodzisk ... Czytaj więcej

12

lip2018
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta ... Czytaj więcej

29

cze2018
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018r.: Krzysztof Moszkiewicz– posiadający 36750 akcji, dających 36750 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... Czytaj więcej

01

cze2018
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

19

mar2018
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 marca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta ... Czytaj więcej

05

mar2018
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 05 marca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta ... Czytaj więcej

26

sty2018
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę sprzedaży apartamentu w Poznaniu, o zakupie którego informował raportem ESPI 4/2017 dnia 29 marca 2017 roku.   Umowna kwota sprzedaży wyniosła 430.000 zł w stosunku do 320.000 zł zakupu. Emitent ze względu na uzyskanie bardzo korzystnej ... Czytaj więcej

30

cze2017
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017r.: Stark Invest LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,999789 % głosów na Zwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej

02

cze2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100.

26

maj2017
Zarząd spółki pod firmą Bras S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 26 maja 2017r.: Stark Invest LLC– posiadający 23708586 akcji, dających 23708586 głosów, co stanowiło 99,999789 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym ... Czytaj więcej

25

maj2017
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Urszuli Fleszar. Zawiadomienie ... Czytaj więcej

16

maj2017
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Urszula ... Czytaj więcej

28

kwi2017
Zarząd Spółki BRAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 maja 2017 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ulicy Łaziennej lokal 32, 87-100. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, ... Czytaj więcej

26

kwi2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym została podpisana warunkowa umowa kupna z współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, powiat grodziski, województwo wielkopolskie przy ulicy Poznańskiej, o powierzchni 0,1151 ha. Nieruchomość nie jest zabudowana. Warunkiem umowy jest, że gmina Grodzisk Wielkopolski nie ... Czytaj więcej

12

kwi2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że dzisiaj podpisał przedwstępną umowę zakupu niezabudowanej nieruchomości o obszarze tysiąca metrów kwadratowych w powiecie toruńskim. Nieruchomość nie jest przedmiotem umowy dzierżawy, najmu, jest również wolna od wszelkich obciążeń. Umowa obejmuje również zakup 1/48 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność drogi dojazdowej ... Czytaj więcej

05

kwi2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym została podpisana warunkowa umowa kupna z współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej w Grodzisku Wielkopolskim, powiat grodziski, województwo wielkopolskie przy ulicy Poznańskiej, o powierzchni 0,1151 ha. Nieruchomość nie jest zabudowana. Warunkiem umowy jest, że gmina Grodzisk Wielkopolski nie ... Czytaj więcej

03

kwi2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że dzisiaj zaakceptował otrzymaną lokalizację, której znalezienie było przedmiotem umowy, o której Emitent informował w raporcie ESPI 2/2017 z dni 24 marca 2017 roku. Specyfika lokalizacji: - działki o powierzchni ok 1000m2; - ilość działek: 20; - działki znajdują się w sąsiedztwie; - cena za ... Czytaj więcej

29

mar2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę zakupu trzykondygnacyjnego apartamentu w celu jego wynajmu. Apartament ma powierzchnię 103 metry kwadratowe, znajduje się w pobliżu ulicy Grunwaldzkiej - jednej z głównych ulic Poznania, w odległości ok. 10 minut od Targów Poznańskich, wykończony ... Czytaj więcej

24

mar2017
Zarząd BRAS S.A. (dalej Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, informację, że rozpoczął prace nad opracowaniem nowej strategii działalności Spółki. Strategia będzie związana z rynkiem nieruchomości, w szczególności z realizacją inwestycji deweloperskich. Po pełnym opracowaniu strategii zostanie ona opublikowana. Zmiana strategii wynika ze znacznego wzrostu rynku nieruchomości przy równoczesnym wstrzymaniu ... Czytaj więcej

20

mar2017
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 marca 2017 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną dwa zawiadomienia oraz dwa zawiadomienia pocztą tradycyjną w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ... Czytaj więcej

14

gru2016
Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

05

wrz2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 05 września 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

26

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

22

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

22

lip2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

13

lip2016
Zarząd Inventi S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 lipca 2016 r. podpisał umowę sprzedaży 25 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, w Spółce PMG CONCEPT Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 8 000 zł. Emitent nabył we wrześniu 2014 roku 25 udziałów spółki PMG Concept Sp. ... Czytaj więcej

01

lip2016
Zarząd spółki pod firmą Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.: UNITED S.A. - posiadający 40000 akcji, dających 40000 głosów, co stanowiło 100 % głosów na Zwyczajnym ... Czytaj więcej

10

cze2016
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Treść raportu: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (uznane przez Zarząd jednocześnie jako zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca ... Czytaj więcej

10

cze2016
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych   Treść raportu: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (uznane przez Zarząd jednocześnie jako zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z ... Czytaj więcej

09

cze2016
Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00 określonych spraw wymienionych we ... Czytaj więcej

03

cze2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego.. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

16

mar2016
Zarząd Inventi S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 r. powziął informację o zawiadomieniu (datowanym na 14 marca 2016 r.) w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

24

lut2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 lutego 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pawła ... Czytaj więcej

24

lut2016
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 lutego 2016 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od pana Pawła Ratyńskiego, byłego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku o treści jak w załączeniu.... Czytaj więcej

16

lut2016
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. dnia 15 lutego 2016 roku, posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem ... Czytaj więcej

19

sty2016
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. kontynuowanym 18 stycznia 2016 roku, posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem ... Czytaj więcej

23

gru2015
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 22 grudnia 2015 roku, posiadali, co najmniej 5% głosów, z ... Czytaj więcej

15

gru2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 roku otrzymał list (datowany na 09.12.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.  ... Czytaj więcej

02

gru2015
Zarząd INVENTI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we ... Czytaj więcej

27

lis2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku otrzymał list (datowany na 15.11.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.... Czytaj więcej

25

lis2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) w związku z żądaniem z dnia 20 listopada 2015 roku (i jego modyfikacją z dnia 24 listopada 2015 roku) akcjonariusza działającego pod firmą Walton Spencer LLC z siedzibą w stanie Delaware, USA, reprezentującego 10,01% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. ... Czytaj więcej

18

lis2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 roku otrzymał list (datowany na 12.11.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.... Czytaj więcej

18

lis2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Centrum ... Czytaj więcej

12

lis2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 listopada 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

29

lip2015
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 24 lipca 2015 roku, kontynuacji z dnia 25 czerwca 2015 ... Czytaj więcej

29

lip2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 roku otrzymał list (datowany na 14.07.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:   „Zawiadomienie ... Czytaj więcej

01

lip2015
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali, co najmniej 5% głosów, z ... Czytaj więcej

09

maj2015
Zarząd Inventi S.A. („Spółka”, „Emitent") informuje, iż z przyczyny oczywistej omyłki - okresu pomiędzy terminem publikacji raportu rocznego, a terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 27 maja 2015 roku zmienia na dzień 25 czerwca 2015 roku. Porządek obrad, miejsce oraz godzina Zwyczajnego Walnego ... Czytaj więcej

08

kwi2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2015 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy. ogloszenie2015 uchwaly2015

08

kwi2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 08 kwietnia 2015 roku otrzymał list (datowany na 27.03.2015 r.) z zawiadomieniem od Członka Rady Nadzorczej (osoba nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:   „Zawiadomienie ... Czytaj więcej

31

mar2015
Zarząd Spółki Inventi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 roku otrzymał list (datowany na 17.03.2015 r.) z zawiadomieniu od Pana Pawła Ratyńskiego (Członka Rady Nadzorczej) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku:   „Zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. ... Czytaj więcej

19

mar2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

12

mar2015
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ... Czytaj więcej

30

sty2015
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Spółki Inventi S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku powziął informację o zawiadomieniu od Pana Pawła Ratyńskiego (Członka Rady Nadzorczej) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie ... Czytaj więcej

09

gru2014
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w dniu 28 listopada 2014 r. posiadali, co najmniej 5% głosów, z ... Czytaj więcej

30

paź2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje ... Czytaj więcej

21

mar2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy.   Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki znajduje ... Czytaj więcej

07

sty2014
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach INVENTI S.A. ... Czytaj więcej

27

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ... Czytaj więcej

23

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku na skutek transakcji zbycia łącznie 2.500.000 sztuk akcji własnych serii F INVENTI S.A., w posiadaniu Spółki znajduje ... Czytaj więcej

23

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ... Czytaj więcej

03

gru2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ... Czytaj więcej

04

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Mirosława ... Czytaj więcej

04

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pawła ... Czytaj więcej

04

lis2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Global ... Czytaj więcej

28

paź2013
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą Bydgoszczy (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w wyniku dokonania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII ... Czytaj więcej

28

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu w dniu 18.09.2013 roku transakcji kupna ... Czytaj więcej

28

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o objęciu w dniu 18.09.2013 roku 350 000 ... Czytaj więcej

28

paź2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o objęciu w dniu 18.09.2013 roku 1 300 ... Czytaj więcej

18

wrz2013
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuje, że w dniu 17 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące zbycia akcji przez podmiot blisko z nim związany (Członek Rady ... Czytaj więcej

25

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ... Czytaj więcej

22

lip2013
W związku z otrzymanym w dniu 23 lipca 2013 roku zawiadomieniem od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza o popełnieniu przez akcjonariusza błędu w obliczeniach dotyczących liczby posiadanych przez niego akcji Spółki INVENTI S.A. w zawiadomieniu przekazanym w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach ... Czytaj więcej

22

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 160 ... Czytaj więcej

15

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w związku z rejestracją przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału, w dniu 15.07.2013 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące zawarcia w dniu 23 maja ... Czytaj więcej

12

lip2013
Zarząd spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka lub INVENTI) informuje, że w dniu 11.07.2013r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych ... Czytaj więcej

01

lip2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28.06.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza INVESTcon GROUP ... Czytaj więcej

27

cze2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 roku, o godzinie 12:00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C, ... Czytaj więcej

27

maj2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoskiej Szkole Wyższej, przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Bydgoszczy, Aula im. doc. dr Ryszarda Ziętka. Treść ogłoszenia wraz z projektami ... Czytaj więcej

07

maj2013
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.05.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach ... Czytaj więcej

29

kwi2013
INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ 29.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2013 Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.04.2013 r. do Spółki ... Czytaj więcej

25

kwi2013
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ... Czytaj więcej

25

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, dotyczące transakcji zakupu przez podmiot blisko z nim związany, ... Czytaj więcej

08

sty2013
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. o zbyciu 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, niezdematerializowanych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, po cenie równej 1,29 ... Czytaj więcej

26

lis2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku do siedziby Emitenta wpłynęły wszystkie umowy objęcia akcji serii I od inwestorów, którzy przyjęli ofertę zbycia na rzecz Emitenta posiadanego pakietu akcji na okaziciela serii F i objęcia w zamian wyemitowanych przez ... Czytaj więcej

21

lis2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 16.11.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. o ... Czytaj więcej

04

paź2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 1 października 2012 roku, o godzinie 12:00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej nr ... Czytaj więcej

04

wrz2012
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu na dzień 1 października 2012 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki przy ulicy A. Chołoniewskiego 46 w Bydgoszczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku: Załączniki: INVENTI_Proponowane zmiany Statutu INVENTI Spółka Akcyjna.pdf... Czytaj więcej

28

cze2012
Zarząd INVENTI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C sala audytoryjna nr ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport RB_ASO Numer: 1/2012 Data sporządzenia: 22-05-2012 Spółka: INVENTI S.A. Temat: Uzyskanie dostępu do systemu Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd INVENTI S.A. informuje, iz w dniu 22 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie przydzieliła INVENTI S.A. dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ( ESPI ). W związku z powyższym od tego dnia INVENTI S.A. ... Czytaj więcej

31

maj2012
Raport RB-W_ASO Numer: 2/2012 Data sporządzenia: 30-05-2012 Spółka: INVENTI S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd INVENTI S.A. informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2012 roku o godzinie 12.00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej nr 4C, sala audytoryjna ... Czytaj więcej