Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW

Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW

Zarząd BRAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka rozpoczęła negocjacje w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie Polski dla podmiotu działającego w branży meblarskiej. Instalacja ta ma mieć moc maksymalną wynoszącą 2 MW.

O wyniku negocjacji oraz o warunkach na jakich zostanie ostatecznie wykonana instalacja a także o szczegółowych warunkach Emitent poinformuje w osobnym raporcie.

15 października 2020 / Raporty ESPI