Spotkanie robocze z NCPE

Spotkanie robocze z NCPE

Dnia 30 stycznia 2013 roku odbyło się robocze spotkanie z europejskim przedstawicielem NCPE. W trakcie spotkania były omawiane szczegóły dotyczące obszaru kontraktu, w tym również sposób finansowania.

Od strony chińskiej delegacji przewodniczył Fan Zhiyi będący przedstawicielem NCPE na Europę, towarzyszyli mu: Dyrektor techniczny, Kierownik Projektów Energetyki Wiatrowej oraz Kierownik Projektów Energetycznych- będący osobami wyznaczonymi do współpracy technicznej wspólnie realizowanych projektów.

Delegacja INVENTI S.A. składała się z Zarządu Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Kierownika Projektów.

Negocjacje przebiegały w przyjacielskiej atmosferze z widoczną obustronną wolą współpracy, dzięki czemu udało się wypracować warianty kooperacji, które zostaną przedstawione bezpośrednio Zarządowi NCPE.

31 stycznia 2013 / Aktualności