Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 14-02-2015 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14-05-2015 r.

3. Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14-08-2015 r.

4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13-11-2015 r.

Roczny:

1. Raport roczny za 2014 rok – 12-06-2015 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

7 stycznia 2015 / Raporty bieżące EBI