Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 czerwca 2015 roku