Wypowiedź Jacka Jarosza o raporcie okresowym za IV kwartał 2012 na portalu debiutync.pl

Wypowiedź Jacka Jarosza o raporcie okresowym za IV kwartał 2012 na portalu debiutync.pl

Jest słabiej, będzie lepiej

Inventi S.A., firma prowadząca projekty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, opublikowała wyniki za ostatni kwartał 2012 roku i jednocześnie obniżyła swoje prognozy za ten rok.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 15 czerwca poprzedniego roku. W przekazanym wówczas Dokumencie Informacyjnym zdecydowała się również na publikację prognozy wyników finansowych na 2012 rok. Zarząd spodziewał się, że osiągnie 4,44 mln zł przychodów ze sprzedaży i zakończy cały rok z kwotą 832 tys. zł zysku netto. Tak różowo jednak nie będzie.

Obie wartości będą niższe o około 40 proc. Dlaczego? Na czwarty kwartał 2012 roku Inventi S.A. planowało sprzedaż funduszowi inwestycyjnemu 10 proc. udziałów (wycenianych na około 2,82 mln zł) w Agrowind Sp. z o.o.. Cały proces został jednak przesunięty na rok 2013 „do bardziej zaawansowanego stanu projektu farmy wiatrowej Bytów o mocy 100 MW, co nie zależało bezpośrednio od Emitenta”. Dodatkowo w ubiegłym roku Spółka uruchomiła dwa nowe projekty (farmy wiatrowej o mocy 150 MW oraz 100 MW), w które zainwestowała łącznie 350 tys. euro. Oba były przedmiotem negocjacji w zakresie wspólnego prowadzenia projektów i ich realizacji wraz z firmami z Chin i Niemiec.

Spółka przewiduje również m.in. uruchomienie wspólnie z firmą Hydropower Sp. z o.o. dwóch elektrowni o mocy 1,2 MW i 2 MW. W planach jest pozyskanie finansowania niezbędnych środków z prowadzonych emisji akcji i części zysku z 2012 i 2013 roku.

Czy Inventi będzie miało zatem czym dysponować? Okazuje się, że tak. W okresie października, listopada i grudnia minionego roku Spółka wygenerowała 1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 265 tys. zł dodatniego wyniku netto (wobec 79 tys. zł straty dwanaście miesięcy wcześniej). Lwia część przychodów przypadła właśnie na ostatni trymestr, bo całoroczne przychody wyniosły 1,11 mln zł. Pomimo straty operacyjnej (1,1 mln zł), finalnie wynik netto wyniósł 481 tys. zł, czyli znacznie więcej niż poprzednio, kiedy było to jedynie 6,6 tys. zł.

Niewątpliwy wpływ na wyniki miała umowa realizacji farmy wiatrowej na kwotę 2,9 mln zł. Inwestor miał jednak prawo (w przypadku trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę) dokonać zmiany lokalizacji. W rezultacie wyboru innego miejsca, „wyższego zaawansowania projektu” oraz rozszerzenia umowy o wsparcie przez Emitenta w uzyskaniu dodatkowego finansowania, dokonano korekty wartości umowy do kwoty 3,45 mln zł. Zarząd zwrócił również uwagę na grudniową sprzedaż 20 proc. udziałów w Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. za 535 tys. zł oraz wpływ części środków ze sprzedaży wszystkich udziałów w Farma Wiatrowa „Świetlino” Sp. z o.o. w wysokości 300 tys. zł.

W skład grupy kapitałowej wchodzą dwa podmioty:

- Farmy Waitrowe Laszuby Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 79 proc. udziałów),

- PV Maker Sp. z o.o. (w której Inventi posiada 80 proc. udziałów).

Spółka nie sporządza jednak skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Obie Spółki, jak czytamy w dokumencie, „aktualnie bazują jedynie na aktywach jednostki dominującej, nie prowadząc jakiejkolwiek własnych działań mających wpływ na własną sytuacje majątkową, finansową oraz wynik finansowy”.

Jacek Jarosz
http://www.debiutync.pl/strefa-spolek/163-raporty-okresowe/14776-jest-slabiej-bedzie-lepiej

18 lutego 2013 / Aktualności