Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. 01.10.2012

Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. 01.10.2012

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zmianie miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVENTI S.A. mającego się odbyć dnia 1 października 2012 roku.
Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 1 października 2012r. o godzinie 12:00 w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej 4C w sali 104 A.
Zmiana miejsca odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z faktu dużego zainteresowania akcjonariuszy udziałem w NWZ oraz spełnieniem warunków technicznych do jego przeprowadzenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej przy ul. Unii Lubelskiej.

25 września 2012 / Walne zgromadzenia