Zwyczajne Walne Zgromadzenie za rok 2015 poszerzone o żądanie Akcjonariusza